Tentang Kelab

Kelab Fotografi & Multimedia adalah kelab berasaskan hobi. Penubuhan kelab ini memberi peluang kepada pelajar-pelajar di SYS, khususnya ahli kelab diberikan pendedahan dalam bidang fotografi, dimana pelajar dapat mempelajari asas senifoto.Disamping itu juga pelajar dapat diberikan pendedahan dalam bidang multimedia, terutamanya tentang grafik dan video. Pelajar akan didedahkan asas photo editing dan juga video editing

Kewujudan kelab ini juga dapat memberi ruang kepada pelajar mengasah bakat dalam bidang senifoto dan multimedia, disamping itu juga dapat membina keyakinan diri dan mengasahkan bakat sebagai seorang pemimpin.

Advertisements
%d bloggers like this: